Registreren - Stap 1 van 2

Als u zich wilt registreren voor het Digitaal Logboek heeft u een activatiecode nodig. Deze code is verkrijgbaar via uw zorgverlener. Heeft u geen activatiecode, maar wilt u zich wel registreren? Neem dan contact op met uw zorgverlener.
Na registratie heeft u inzage in uw Digitaal Logboek.