Inloggen Digitaal Logboek

Beste Portavita Digitaal Logboek gebruiker,
In verband met de Europese wetgeving (de zogenaamde Algemene verordening gegevensbescherming, of AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is, heeft Portavita haar procedures en systemen aangepast om te voldoen aan de hoge eisen die deze wet stelt. Een heel belangrijke eis is, dat wij uw toestemming moeten hebben voor het gebruik van uw persoonsgegevens in ons systeem. Uw privacy wordt hierdoor nóg beter gewaarborgd.
Nadat u bent ingelogd zal u worden gevraagd of u akkoord wilt gaan met onze gebruiksvoorwaarden. Zonder uw akkoord mogen wij u helaas geen toegang verlenen tot het Digitaal Logboek.
Wij hopen dat u nog lang een tevreden gebruiker van het Portavita Digitaal Logboek zult zijn.